Instal·lació d’un nou dipòsit d’armaris compactes

Des d’inicis d’aquest any, l’Arxiu té una nova instal·lació: un nou dipòsit d’armaris compactes. S’ha realitzat en dues fases: la primera fase dins l’any 2017, que ha comptat amb una col·laboració del 30% per part de la Diputació de Girona; i la segona fase ja dintre aquest any 2018. Aquest nou dipòsit, amb una capacitat d’uns 700 metres lineals, conservarà les col·leccions de llibres manuscrits de l’Arxiu diocesà, de l’Arxiu capitular de la Catedral, de Sant Feliu de Girona i de la Biblioteca diocesana del Seminari, un conjunt importantíssim de 741 manuscrits, a més de fragments de còdexs llatins i hebreus, des del segle X al segle XX. També rebrà les seccions d’incunables i llibres del segle XVI de la biblioteca, així com els fons documentals de l’antiga Col·legiata de Sant Feliu de Girona, de les altres canòniques, monestirs, convents, comunitats de preveres, i la documentació en paper de l’Arxiu capitular de la Catedral.

 

+ notícies