La transcripció de la part epigràfica del manuscrit del segle XV de Pere Miquel Carbonell

S’ha incorporat a la secció de Documents i textos la transcripció de la part epigràfica del manuscrit del segle XV de Pere Miquel Carbonell, Adversaria. Pars epigraphica (Ms. 69 de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Girona). Aquest treball, així com la presentació i estudi previ del manuscrit, ha estat realitzat pel Dr. Antoni Cobos Fajardo (Figueres 1962), catedràtic de Llatí a l’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres, i pel Dr. Joaquim Tremoleda i Trilla (Lladó 1962), arqueòleg-conservador del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. Publiquen la col·lecció Epigrafia Medieval dels Comptats Gironins, que consta ja de tres volums: Perelada, Empúries i Besalú; i a finals d’aquest any 2020 sortirà el volum dedicat íntegrament a la Catedral de Girona.

 

 

    

 

 

                 

 

 

 

+ notícies