Tractament i instal·lació dels Processos moderns

Durant l’any 2017 s’han traslladat des del dipòsit provisional fins al nou dipòsit amb armaris compactes la sèrie de Processos moderns, format per més de 12.000 processos dels segles XVI-XIX, que tracten afers de caràcter administratiu. S’han substituït les cobertes de cartró i paper per unes de noves més adequades per a la seva conservació, s’han etiquetat i les seves dades documentals s’han introduït en el nou programa arxivístic que permetrà la recerca per mitjà de la nova web de l’Arxiu. La fotografia mostra l’aspecte de la nova ubicació de la sèrie.

+ notícies