Transcripció de la part epigràfica del manuscrit del segle XV de Pere Miquel Carbonell

Transcripció de la part epigràfica del manuscrit del segle XV de Pere Miquel Carbonell, Adversaria. Pars epigraphica (Ms 69 de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Girona). Aquest treball, així com la presentació i estudi previ del manuscrit, ha estat realitzat pel Dr. Antoni Cobos Fajardo (Figueres 1962), catedràtic de Llatí a l’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres, i pel Dr. Joaquim Tremoleda i Trilla (Lladó 1962), arqueòleg-conservador del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.

 

  Ms. 69 (ACG) Pere Miquel Carbonell